ΑΡΧΙΚΗ

Το Οικομουσείο των Μαντεμοχωρίων, συμβολή στη προσπάθεια για την αειφόρο ανάπτυξη της Χαλκιδικής!

Η δημιουργία νέων τύπων μουσείων αποτελεί συνάρτηση ποικίλων παραγόντων, όπως η διεύρυνση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς (σε εννοιολογικό και θεσμικό πλαίσιο), η συγκρότηση νέας πολιτιστικής πολιτικής από τους διεθνείς φορείς, η εμφάνιση νέων ομάδων ενδιαφέροντος και εξειδικευμένων αναγκών που τις χαρακτηρίζουν […].

Read More →
[columns] [column]

Στηριξτε την πρωτοβουλία

Συμβάλλουμε αποφασιστικά στην εναλλακτική ανάπτυξη της Χαλκιδικής γι’ αυτό μένουμε αταλάντευτα πιστοί στο όνειρο μας για τη δημιουργία του «Οικομουσείου Μαντεμοχωρίων» στην πατρίδα του Αριστοτέλη!

Read More →

[/column] [column]

Υποστηρικτές – Εθελοντές

Φίλοι, εθελοντές, υποστηρικτές, όλοι συμμετέχοντες αφιλοκερδώς σε δράσεις ή  προσπάθειες επίτευξης των στόχων του Κέντρου Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης»:

Read More →
[/column] [/columns]

Leave a Reply