ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης»

• Το Κέντρο Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα.
•  Το Κέντρο Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» δημιουργήθηκε στις παρυφές του Στρατονικού Όρους, στην πατρίδα του μεγίστου φιλοσόφου Αριστοτέλη, στην περιοχή όπου είναι η φυσική πύλη ενός απ΄ τους μεγαλυτέρους Οικουμενικούς φάρους πολιτισμού, το Άγιον Όρος, με την πρόθεση να αποτελέσει την αφορμή για την ανάδειξη του εξαιρετικά προικισμένου αυτού τόπου, σε περιοχή με παγκόσμια ακτινοβολία.
• Το Κέντρο Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» ιδρύθηκε με άξονα  πανανθρώπινες αξίες, τις οποίες τα μέλη της καλούνται να υπερασπίσουν και να μεταλαμπαδεύσουν: την βαθιά πίστη στα ιδεώδη της Ανθρώπινης Σκέψης, της Δημοκρατίας, της Φιλοσοφίας, των Τεχνών και της Δημιουργίας, στην προοπτική ότι αυτές οι αξίες πρέπει να φωτίζουν τους ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα.

Σκοποί και στόχοι
• Οι σκοποί του Κέντρου Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» είναι κοινωφελείς μη κερδοσκοπικοί, πολιτισμικοί, πνευματικοί, καλλιτεχνικοί, επιστημονικοί, ανθρωπιστικοί, μεταφοράς τεχνογνωσίας, προστασίας του περιβάλλοντος.
• Κύριος στόχος είναι η δραστηριοποίηση του στην κοινωνία σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της πολιτισμικής δημιουργίας. Είναι η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής προσπάθειας, η συμπαράσταση και συμμετοχή σε κάθε ανθρωπιστική προσπάθεια, η στήριξη οικολογικών πρωτοβουλιών, η παροχή επιμόρφωσης σε κοινωνικές ομάδες, οι πρωτοβουλίες και ανταλλαγές, αλλά και όποια πνευματική επαφή θα παράγει και θα προάγει προϊόντα πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια της αρμονίας του ανθρώπου με τη φύση και το πνεύμα.
• Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με το ευρύτερο πνεύμα των σκοπών όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Καταστατικό του.
• Η υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» θα επιδιώκεται με θεμιτό και νόμιμο μέσο, στα πλαίσια της ειρηνικής άμιλλας της παγκόσμιας πνευματικής συνεργασίας.
• Κεντρικό στόχο για το Το Κέντρο Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία του «ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΟΧΩΡΙΩΝ / Υπαίθριου Μουσείου Μεταλλείων, Πολιτιστικών Διαδρομών και Κέντρου και Έρευνας και Μελέτης του Στρατονικού  Όρους».
• Η έδρα του Κέντρου Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» βρίσκεται στον σημερινό Δήμο Αριστοτέλη (πρώην Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου και πρώην Κοινότητα Στρατονίκης). Συγκεκριμένα στην Στρατονίκη Χαλκιδικής ενώ διαθέτει  παράρτημα και στη Θεσσαλονίκη.